Berika ditt liv - Fikavän!

Hur går det till?
Att vara fikavän är enkelt!
1. Du anmäler ditt intresse för att vara fikavän.
2. Vi träffars för en kort intervju, för att därefter matcha dig med en person vi tror kommer passa dig.
3. Ni får fyra fikabiljetter var och ses och fikar vid fyra tillfällen, på fyra olika caféer. Ni bestämmer själva när och hur ofta ni vill ses.

Efter fyra fikor bestämmer ni själva om ni tackar varandra för denna gång, eller om ni vill fortsätta träffas och vara vänner. Enda kravet för att bli fikavän är att du är över 18 år och är nyfiken på att träffa en ny person.

Anmäl dig här: www.falkoping.se/sprakvan

Datum: 2021-01-01